„COPSLIE” jest teraz oficjalnie usankcjonowaną tablicą rejestracyjną w New Hampshire, po tym jak stanowy Sąd Najwyższy orzekł w środę.

David Montenegro, który ubiegał się o tablice rejestracyjne „COPSLIE”, stanął w opozycji do prawa stanowego, które zabraniało umieszczania na nich tablic, które „rozsądna osoba uznałaby za obraźliwe dla dobrego smaku”, donosi The Associated Press. Jednak sąd najwyższy New Hampshire uznał, że prawo to jest niekonstytucyjnie niejasne.

Dlaczego sąd stanął po stronie „COPSLIE”?

Sąd w New Hampshire stanął po stronie wolności słowa

Montenegro złożył wniosek o kontrowersyjną tabliczkę w maju 2010 roku, ale został on odrzucony na podstawie przepisów stanowych, które zabraniają umieszczania obscenicznych lub „obraźliwych” tabliczek. Po kilku kolejnych nieudanych próbach uzyskania „COPSLIE”, Montenegro złożył pozew o zakazanie DMV egzekwowania prawa stanowego wobec jego wniosku o tablicę rejestracyjną.

Montenegro odwołał się do sądu najwyższego stanu i chciał, aby zwracano się do niego jako do „człowieka”. Niestety, Sąd Najwyższy New Hampshire nazwał go Davidem Montenegro, ale zgodził się, że prawo stanowe dotyczące tablic rejestracyjnych było z gruntu niekonstytucyjne w świetle prawa do wolności słowa.

Mowa rządu na tablicach rejestracyjnych

Pierwsza Poprawka, i odpowiadające jej stanowe prawa konstytucyjne, silnie chronią prywatną mowę przed regulacją rządową. Ale kiedy mowa ma miejsce na terenie należącym do rządu, istnieją pewne ograniczenia, które rząd może nałożyć na wypowiedzi na forum publicznym.

Jednakże Sąd Najwyższy Stanu New Hampshire uznał, że niezależnie od forum, prawo stanu New Hampshire było zbyt szerokie, aby przejść kontrolę konstytucyjną.

Niejasne i nadmiernie rozbudowane

Problem z prawem New Hampshire polega na tym, że jest ono zbyt niejasne i nadmiernie rozbudowane. Statuty mogą zostać odrzucone jako niekonstytucyjnie niejasne, jeśli zachęcają do arbitralnego i dyskryminacyjnego egzekwowania. Podobnie, zbyt szerokie restrykcje na mowę lub ekspresję mogą służyć do osłabienia konstytucyjnych praw do wypowiedzi, a często nie są egzekwowane.

Sąd Najwyższy New Hampshire uznał, że prawo dotyczące tablic rejestracyjnych było zarówno niejasne, jak i zbyt szerokie, dając pracownikom DMV zbyt dużą swobodę w określaniu, co jest „obraźliwe dla dobrego smaku” dla akceptowalnej tablicy.

„COPSLIE” może być obraźliwe dla niektórych członków społeczeństwa, ale to prawo pozwoliło Montenegro zostać odrzuconym na podstawie pragnień jednego pracownika publicznego.

Tabliczka „COPSLIE” Montenegro powinna zostać zaakceptowana przez stanowy DMV po tym, jak sprawa wróci do sądu niższej instancji. Może następnym razem powinien spróbować z „JDGSROK”.