Wśród setek nowych kalifornijskich ustaw, które weszły w życie w tym roku jest AB 1897. Prawo wpływa na firmy, które korzystają z agencji kontraktowych do zatrudniania pracowników kontraktowych, czyniąc firmę odpowiedzialną za płace i godziny naruszeń agencji kontraktowej.

Prawo to ma na celu zachęcenie firm do pilnowania swoich własnych wykonawców, wykorzystując kij odpowiedzialności, jeśli tego nie zrobią. Pracownicy, których agencje kontraktowe nie płacą wymaganych nadgodzin, na przykład, może pozwać albo agencji lub firmy, która zatrudniła agencję do świadczenia pracy kontraktowej.

Co kalifornijskie firmy muszą wiedzieć o tym nowym prawie?

1. Istnieje wiele wyjątków.

Prawdziwie małe firmy mogą nigdy nie czuć wpływ tej ustawy. To dlatego, że istnieją wyjątki dla firm z „siły roboczej” – że obejmuje wykonawców i pracowników – mniej niż 25. Kalifornijskie firmy, które nie zatrudniają sześciu lub więcej wykonawców w jednym czasie również nie są w zakresie AB 1897.

Organizacje non-profit, staże pracy, wykonawców telekomunikacyjnych i przewoźników samochodowych, które podwykonawstwo z innymi przewoźnikami samochodowymi (myśleć komercyjnych ciężarówek) również nie są objęte, jeśli są one te dostarczające pracowników kontraktowych. Ponadto, jeśli pracownik kontraktowy jest jeden, który jest zwolniony z nadgodzin zgodnie z prawem państwa, a następnie prawo nie jest uruchamiany.

2. Pracodawca i wykonawca są wspólnie odpowiedzialni za naruszenia płac i godzin.

Oznacza to, że pracownik kontraktowy może pozwać albo agencję kontraktową, która go bezpośrednio zatrudnia, albo firmę, dla której wykonuje pracę, albo obie. Jeśli firma chce walczyć z agencją kontraktową o udział w odpowiedzialności, lub czy agencja dopuściła się zaniedbania, to jest to coś, co będą musieli rozstrzygnąć między sobą.

3. Firmy mogą ograniczyć swoją odpowiedzialność poprzez umowy.

Prawnicy biznesowi będą musieli wziąć się do roboty, ponieważ prawo zezwala pracodawcom i agencjom kontraktowym na używanie kontraktów przeciwko sobie w celu ograniczenia odpowiedzialności. Na przykład, pracodawca może umieścić w kontrakcie z agencją postanowienie, że jeśli pracodawca zostanie uznany za odpowiedzialnego za umyślne naruszenie przepisów przez agencję, agencja musi zabezpieczyć (zrekompensować) pracodawcę.

4. Pewne postanowienia nie mogą być uchylone lub przesunięte.

Oznacza to, na przykład, że umowa pomiędzy pracownikiem a agencją kontraktową nie może uchylić postanowień AB 1897. Ponadto, pracodawca nie może przenieść odpowiedzialności za bezpieczeństwo w miejscu pracy z powrotem na agencję kontraktową; to nadal pozostaje w gestii pracodawcy, ponieważ to on ma kontrolę nad terenem, na którym pracuje kontrahent.

5. Niewiedza nie jest obroną.

Nawet jeśli firma nie wie nic o praktykach dotyczących płac i godzin pracy stosowanych przez jej kontrahenta, nadal może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenia popełnione przez kontrahenta. W związku z tym, w najlepszym interesie firmy jest dokładne sprawdzenie wszystkich swoich podwykonawców, aby upewnić się, że nie naruszają oni prawa.

Aby uzyskać więcej wskazówek na temat tego, jak przestrzegać Kalifornii (lub własnego stanu) prawa odpowiedzialności wykonawcy, skonsultować się z doświadczonym prawnikiem zatrudnienia w pobliżu.

Śledź FindLaw for Consumers na Google+.