Według IRS, tylko w 2011 roku firmy zalegały z niezapłaconymi podatkami na kwotę ponad $100 miliardów. W związku z tym, że Dzień Podatkowy tuż tuż, jednym z pytań jakie może zadawać wielu właścicieli firm jest: „Czy jestem odpowiedzialny za zaległe podatki mojej firmy?”.

Sposób, w jaki Twoja firma jest skonfigurowana pomaga określić, czy właściciel firmy jest osobiście odpowiedzialny za podatki firmy, czy też nie. Sole proprietorship, spółki osobowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) i korporacje są opodatkowane w różny sposób.

Poniżej znajduje się ogólny przegląd tego, co musisz wiedzieć:

Jednoosobowa działalność gospodarcza (Sole Proprietorship)

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, firma i właściciel są tym samym. Właściciel posiada wszystkie aktywa i pasywa firmy. IRS nie opodatkowuje samej firmy, ale raczej opodatkowuje dochód właściciela firmy. W związku z tym, jeśli są jakieś zaległe podatki należne, właściciel firmy jest wyłącznie odpowiedzialny.

Spółki osobowe

Spółki osobowe są traktowane bardzo podobnie do jednoosobowych działalności gospodarczych. Samo partnerstwo nie jest opodatkowane; raczej, dochód partnerstwa jest „przekazywany” partnerom, którzy są następnie indywidualnie opodatkowani od swoich dochodów. Partnerzy w spółce osobowej są następnie odpowiedzialni za swoje własne zaległe podatki.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki LLC są opodatkowane podobnie jak firmy jednoosobowe i spółki osobowe. Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w zasadzie jednoosobową spółką z o.o. dla celów podatkowych. Spółki LLC będące współwłasnością są zazwyczaj traktowane przez IRS jak spółki osobowe (chyba, że spółka LLC zdecyduje się na opodatkowanie jak korporacja). Odpowiedzialność za niezapłacone podatki również traktowana jest w ten sam sposób.

Korporacje

Według Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, korporacja jest osobą. Jest ona opodatkowana jako odrębny podmiot. Jako taka, sama korporacja jest odpowiedzialna za niezapłacone podatki. Partnerzy lub właściciele korporacji zazwyczaj nie są odpowiedzialni za niezapłacone podatki korporacji.

Jednakże, pracodawcy są zobowiązani do potrącania podatków od zatrudnienia, takich jak federalny podatek dochodowy, podatek od bezrobocia i podatek Social Security. Jeżeli te podatki nie są płacone do IRS, klasyfikacja jako korporacja nie chroni pechowej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie potrąceniami przed odpowiedzialnością podatkową. Osoba odpowiedzialna” może być pociągnięta do osobistej odpowiedzialności za niezapłacone przez korporację podatki od zatrudnienia.

Tak więc, o ile Twoja firma nie jest korporacją, to prawdopodobnie Ty będziesz odpowiedzialny za niezapłacone podatki.

Jeśli masz pytania dotyczące odpowiedzialności podatkowej Twojej firmy, doświadczony adwokat podatkowy będzie w stanie Ci pomóc.