Amerykanie mają prawo być wolni od nieuzasadnionych przeszukań. Jest to konstytucyjne prawo, które wynika z Czwartej Poprawki, która ma chronić ludzi przed rządem. Microsoft walczy od kwietnia, aby powstrzymać rząd przed przeszukiwaniem pamięci masowej użytkowników w chmurze bez powiadomienia przeszukiwanego użytkownika. W najnowszym zgłoszeniu, Microsoft znalazł niezwykłych sojuszników nie tylko w Google i Apple, ale także Amazon, BP, Fox News, Delta, EFF, a nawet US Chamber of Commerce.

Zasadniczo, sprawa koncentruje się na zdolności rządu do uzyskania nie tylko nakazu przeszukania plików użytkownika przechowywanych w chmurze, ale także nakazu knebla, który uniemożliwia firmie zapewniającej przechowywanie w chmurze od powiadomienia użytkownika, że wyszukiwanie będzie miało miejsce lub miało miejsce.

Logika rządu przeczy zdrowemu rozsądkowi

Rząd twierdzi, że użytkownicy mogliby usunąć swoje pliki, stąd potrzeba tak zwanych wyszukiwań „sneak-and-peak”. Chociaż może się to wydawać prostym powodem, w rzeczywistości jest to sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Nic nie zyskuje się poprzez potajemne przeszukiwanie rzeczywistych plików bez powiadamiania użytkownika. W rzeczywistości, według FBI, takie działanie naraża dane na niebezpieczeństwo. Nawet TSA pozostawia notatkę w torbie, jeśli przeszukują ją poza naszą obecnością.

Kiedy nakaz zostaje wydany, trafia on do firmy przechowującej pliki. Firma ta może następnie skopiować surowe, zaszyfrowane dane do FBI, policji lub kogokolwiek, kto ubiegał się o nakaz. W tym momencie dowód jest zachowany, a wszelkie obawy związane z usuwaniem plików przez użytkowników powinny być bezprzedmiotowe. Kiedy policja wydaje nakaz na osobę, nie może ona manipulować dowodami podczas przeszukania. Osoba ta zazwyczaj stoi na zewnątrz, w kajdankach lub w obecności oficera, czekając na zakończenie przeszukania.

Jak chronić swoją chmurę przed niezapowiedzianymi przeszukaniami

Szyfrowanie jest Twoim najlepszym przyjacielem. Upewnij się, że każdy magazyn w chmurze, z którego korzystasz, szyfruje Twoje dane. Gdy dane są zaszyfrowane, do ich odszyfrowania wymagane jest Twoje hasło. Bez hasła zaszyfrowane dane będą wyglądały jak bełkot, o ile w ogóle będą dostępne.

Długie, złożone hasła są równie ważne jak szyfrowanie. Nie można zmusić Cię do podania kodu dostępu lub kodu PIN ze względu na cudowne prawo do milczenia wynikające z piątej poprawki. Ale uważaj na używanie odcisku palca do blokowania urządzenia. Sąd może nakazać Ci przyłożenie palca do czujnika w celu odblokowania urządzenia, które jest chronione odciskiem palca.