American Civil Liberties Union złożyła pozew zbiorowy w imieniu trzech filipińskich imigrantów przeciwko parze i ich różnym przedsiębiorstwom w Oklahomie, twierdząc, że podmioty te naruszyły umowy o pracę, pogwałciły federalne prawa płacowe i imigracyjne oraz uczestniczyły w procederze handlu ludźmi.

Pozew twierdzi, że Walter i Carolyn Schumacher, wraz z firmą, która rekrutowała pracowników, kusili obywateli Filipin obietnicami dobrej płacy i darmowego mieszkania, a następnie wykorzystywali tych pracowników do taniej pracy i używali powiązań z organami ścigania do zastraszania pracowników.

Stabilny, długoterminowy

Wymienieni powodowie, Madelyn Casilao, Harry Lincuna i Allan Garciasay twierdzą, że obiecano im pełnoetatową pracę ze „stabilnym, długoterminowym potencjałem pracy” oraz darmowe mieszkanie, jedzenie i transport w ramach programu wizowego dla tymczasowych pracowników zagranicznych H-2B. Według pozwu, Schumacherowie, poprzez firmę rekrutacyjną i HR Apex USA Inc. nakłonili trio i innych filipińskich pracowników do zapłacenia za własną rekrutację, proces imigracyjny, a nawet podróż do Oklahomy.

Ale po ich przybyciu do pracy w Holiday Inn Express, Montana Mike’s Steakhouse, i Water Zoo, tylko kilka godzin pracy na kilka godzin dziennie i za bardzo mało dolarów. Powodowie twierdzą, że ci „którzy pracowali jako housekeeperzy otrzymywali wynagrodzenie w wysokości około 4,25 dolara za każdy posprzątany pokój”, ci „którzy pracowali jako serwerzy w restauracji Montana Mike’s otrzymywali wynagrodzenie … nieco ponad 2,00 dolary za godzinę plus napiwki”, a „kucharze śniadaniowi lub pracownicy Wodnego Parku otrzymywali wynagrodzenie o około 1 do 2 dolarów za godzinę niższe niż im obiecano”. Te płace również spadły poniżej federalnych wymogów płacy minimalnej.

Nieliczne i zmienne

Pracownicy, jak wynika z ich pozwu, czuli, że nie mają zbyt wielu możliwości odwołania się:

Ze względu na rzadkie i zmienne godziny pracy, Powodowie i inni domniemani członkowie klasy
nie byli w stanie zarobić wystarczająco dużo, aby opłacić swoje wydatki na życie w Oklahomie i nie byli w stanie wysłać pieniędzy do domu.
nie byli w stanie wysłać pieniędzy do domu na Filipiny, aby spłacić długi, które zaciągnęli
w celu uzyskania wiz H-2B.

Przedsiębiorstwa odmówiły również zwrotu pracownikom kosztów podróży lub kosztów rekrutacji. Pozew domaga się odszkodowania wyrównawczego w postaci niezapłaconych wydatków i wynagrodzeń, a także odszkodowania karnego oraz honorariów i kosztów adwokackich.